BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białasiewicz Maria
Title
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (wiedzą) jako podstawa nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Strategic Management of Human Resources (Knowledge) As a Base of Modern Management of a Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 182-192, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie strategiczne, Organizacje uczące się, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Strategic management, Learning organisations, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Podkreślono znaczenie zasobów ludzkich we współczesnym zarządzaniu. Zaprezentowano nowe tendencje w zarządzaniu. Przedstawiono strategię organizacji uczącej się. Opisano proces zarządzania wiedzą.

Article attempts to show main directions of changes in managing contemporary economic organizations in the context of changing conditions of their functioning. The business world response for the global changes, following the transformation of industrial economy into economy based on knowledge, is to change paradigm of strategic management and conception of knowledge management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Kaleta A., Odwaga strategii - warunek sukcesów współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 10.
 5. Penc J., Zarządzanie z myślą o jutrze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 5.
 6. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 7. Prahald C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", 1990 nr 5-6, za: M. Szymura-Tyc, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 3.
 8. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Diffin, Warszawa 2002.
 9. Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 10. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 11. Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 10.
 12. Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. Ludwiczyński, Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, Warszawa 1999.
 13. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
 14. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 15. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu