BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brajer-Marczak Renata
Title
Bariery we wdrażaniu organizacji procesowej
Barriers in Process Organization Implementation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 193-197, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zmianami, Doskonalenie organizacji, Reengineering
Change management, Organisation improving, Reengineering
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zjawisko wdrażania organizacji procesowej. Przedstawiono problemy, jakie pojawiają się przy jej wprowadzaniu. Zwrócono uwagę na bariery psychologiczne. Opisano także występowanie barier o charakterze technicznym oraz ekonomicznym.

In the report undertaken remained the attempt of the description of main barriers, what appear in firms tasting to initiate the process organization. The special collected attention became on barriers: competence, psychological, technical and economic. With accented area, with negatively influent on the efficiency of the initiation of changes is also weak identifying itself of managers with the idea of new organizational solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blatiak A., Znaczenie lidera w Business Process Reengineering, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
  2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  3. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
  4. Kraśnik J., Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania organizacji procesowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002.
  5. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie, INFOR, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu