BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnota Jerzy Lech
Title
Nowe rozwiązania prawa upadłościowego i ich wpływ na procesy uzdrawiania przedsiębiorstwa
Use of Strategic Management Methods in Repair Proceedings Provided in New Insolvent Law.
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 198-206, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Postępowanie upadłościowe, Restrukturyzacja naprawcza
Formulation of business strategy, Bankruptcy proceedings, Repair restructuring
Note
summ.
Abstract
Opisano zmiany w prawie upadłościowym w zakresie postępowania naprawczego i ich wpływ na procesy uzdrawiania przedsiębiorstwa. Przedstawiono zasady zarządzania strategicznego w postępowaniu naprawczym i wskazano na duże znaczenie takich metod jak: lean management, outsourcing, metoda zrównoważonej karty wyników, controlling, analiza strategiczna. Przeanalizowano oczekiwane efekty programu naprawczego, zawarte w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego.

New solutions of insolvent law provide, before its processing, a possibility of realizing repair proceedings under the supervision of the court. In the elaboration significant elements of repair procedure are presented, as well as strategies and methods of strategic management, which could be used to reach quick effects to provide an entrepreneur with the capacity to compete on the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
  2. Nowe metody organizacji i zarządzania, red. Z. Martyniak, AE, Kraków 1998.
  3. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
  5. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
  6. STRATEGOR, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1996.
  7. Suszyński C, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
  8. Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003.
  9. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu