BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deresz Agnieszka, Podstawka Marian
Title
Podatek dochodowy od osób fizycznych: progresywny czy liniowy? Miasta Siedlce i powiatu siedleckiego
Income tax Imposed on Individual Taxpayers Progressive or Linear? - on the Example of Siedlce and the Siedlce Poviat
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 13-23, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Podatek progresywny, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek liniowy
Progressive tax, Individual income tax, Flat tax
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat siedlecki
Abstract
Celem artykułu jest zabranie głosu w dyskusji na temat rządowej propozycji zmian wprowadzenia w Polsce w 2009 roku dwóch stawek podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32% w miejsce obecnych (2008 rok) trzech 19%, 30% i 40%, a następnie w 2011 lub 2012 roku podatku liniowego zjedna stawką na poziomie 18%. Opracowanie przedstawia i ocenia obecnie istniejący system podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie próby złożonej z podatników miasta i powiatu siedleckiego. Podjęto w nim próbę określenia wpływu tego podatku na sytuację ekonomiczno-społeczną miasta i powiatu siedleckiego.(abstrakt oryginalny)

This assessment is part of a discussion on the government's proposal to introduce in Poland in 2009 two tax rates of 18% and 32% for individual taxpayers instead of the three current rates of: 19%, 30% and 40% and after that, in 2011 or 2012 to introduce a flat rate of 18% for all individual taxpayers. This study assesses the current system of income tax imposed on individuals based on the example of tax payers in Siedlce and the Siedlce county. It represents an attempt to determine how this tax influences socio-economic conditions in Siedlce town and county.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biała Księga Podatków, 1998, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  2. Friedman M., Friedman R., 1962: Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago.
  3. Friedman M., Friedman R., 1994: Wolny wybór. Panda, Sosnowiec.
  4. Kulicki J., 2003: Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  5. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., 2004: Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu