BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Krzyszof
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście Strategii Lizbońskiej
Corporate Social Responsibility in the Context of Lisbon Strategy
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 4, s. 3-11, bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia lizbońska, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Corporate Social Responsibility (CSR), Lisbon Strategy, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ., zawiera rysunek 1. [Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami działań firmy]
Abstract
W artykule pokazano strategie adaptacji Polski do wymagań globalnej gospodarki w kontekście Strategii Lizbońskiej i programów partnerstwa publiczno-prywatnego. Współpraca między różnymi sektorami oraz aktywizacja ekonomiczna przedsiębiorców i ich pracowników jest najlepszą metodą zapobiegania trudnościom gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

Strategies of Poland’s adaptation to requirements of global economy in the context of the Lisbon Strategy and programs of the public-private partnership are described in the article. The cooperation between different sectors and the economic mobilization of entrepreneurs and their employees are the best method of preventing economic difficulties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K., Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 2. Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K., Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 3. Fukuyama R, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 5. Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 2005.
 6. Griffin W. R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 7. Hancock J. (editor), lnvesting In Corporate Social Responsibility, Kogan Page, 2005.
 8. Kanter M. R., Od powierzchownych zmian do poważnych transformacji. Sektor społeczny jako poligon dla innowacji w biznesie, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 9. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wyd. Placet, Warszawa 2006.
 10. Lozano M. J., Albareda L., Ysa T., Roscher H., Marcuccio M., Governments and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, 2008.
 11. Marszałek A. (red.), Integracja europejska, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 12. Martens P. J., Vincent A., Ugrupowania gospodarcze, Wyd. Poltext, Warszawa 1996.
 13. Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 14. Pucik V., Tichy M. N., Barnett K. C. (edit.), Globalizing Management. Creating and Leading the Competitive Organization, John Wiley & Sons 1993.
 15. Rosami K. D., Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Ruysseveldt V. J., Huiskamp R., van Hoof J.(edit.), Comparative Industrial & Employment Relations, Sage Publications in association with the Open University of the Netherlands 1995.
 18. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 19. Scott R. W., Institutions and Organizations, Sage Publications 1995. 20. Ulrich B., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 20. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu