BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek
Title
Charakterystyka występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego
Occurrence of Activity-Based Budgets in Communes and Towns With the Rights of Poviats in Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 131-142, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy
Local government, Public finance, Task budget
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje, w jakim stopniu gminy i miasta na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego wykształciły odpowiednie struktury i procedury pozwalające na wdrożenie budżetu zadaniowego. W artykule wyszczególniono jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą budżet w formie zadaniowej oraz jednostki, które deklarują zamiar wprowadzenia budżetu zadaniowego. Zaprezentowano również przyczyny sporadycznego występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto przedstawiono kierunki pomocy, z których jednostki samorządu terytorialnego zamierzają skorzystać przy wdrażaniu budżetu zadaniowego. W artykule przedstawiono również, jak kształtuje się zapotrzebowanie na informacje dotyczące budżetu zadaniowego w gminach planujących wdrożenie tego rodzaju budżetowania.(abstrakt oryginalny)

This paper presents to what extent the communes and towns with the rights of poviats in Zachodniopomorskie Voivodeship have developed structures and procedures allowing them to implement activity-based budgets. The paper singles out local government entities which ran activity-based budgets and entities which have declared the intention of implementing activity-based budgets. Reasons for sporadic occurrence of activity-based budgets in communes and towns with the rights of poviats in Zachodniopomorskie Voivodeship are presented as well. Moreover, listed are the institutions whose assistance loca government entities are planning to use while implementing activity-based budgets. The paper also presents demand for information concerning activity-based budgets in communes which are planning to implement that kind of budgeting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, praca zb. pod red. Krzysztofa Pakońskiego, MUNICIPIUM, Warszawa 2000.
  2. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, praca zb. pod red. Teresy Lubińskiej, Difin, Warszawa 2007.
  3. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007, s. 107.
  4. Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. z roku 2005 nr 249, poz. 2104.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu