BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płoszajski Piotr, Szumniak Justyna, Pohrybieniuk Przemysław
Title
Firma jako odpowiedzialny obywatel : Koncepcja podstawy globalnej piramidy ekonomicznej w praktyce
Company as a Responsible Citizen : World Economic Pyramid Concept in Practice
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 58-67, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Programy zwalczania ubóstwa, Niedożywienie dzieci, Studium przypadku, Obywatel
Corporate Social Responsibility (CSR), Programs to combat poverty, Children malnutrition, Case study, Citizen
Note
summ.
Company
Danone Polska
Abstract
C.K. Prahalad, twórca globalnej piramidy ekonomicznej, twierdził, że prawdziwym źródłem wzrostu rynku mogą stać się ludzie, wywodzących się z najniższej warstwy społecznej, stanowiące podstawę tej globalnej piramidy (Bottom of the Pyramid - BOP). Prahalad uważał, że 4 miliardy najbiedniejszych dają potencjał, który może zapoczątkować rozwój nowych innowacji technologicznych w produktach i usługach oraz powstanie nowych modeli biznesowych. Wystarczy, że firmy zmienią sposób postrzegania najbiedniejszych rejonów, rozpoznają potrzeby tej grup konsumentów, a następnie zaprojektują od podstaw taki model biznesowy, który pozwoli je jak najlepiej zaspokajać. Jedną z firm działających na całym świecie na rynku BOP, według opisanego wyżej modelu, jest Grupa Danone. Danone rozpoczęła w Polsce akcję "Mleczny Start", gdzie zaoferowała odżywcze produkty z nowatorską formułą, której celem było zaspokojenie podstawowych potrzeb najbiedniejszych polskich dzieci. Sukces rynkowy "Mlecznego Startu" był możliwy dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego w oparciu o międzysektorową współpracę Danone Polska, Instytutu Matki i Dziecka (IMDz), Biedronki i Lubelli.

C.K. Prahalad argues that a real source of market growth is over 4 billions of the poor from the bottom of global economic pyramid who are joining the market economy for the first time. Due to specific requirements of BOP consumers, investments at BOP require radical innovations in technology, business models and communication. One of the companies operating at the BOP market worldwide is Groupe Danone. Danone launched in Poland "Mleczny Start" - a nutritious product with innovative formula which aims to meet basic needs of Polish poorest children. Market success of "Mleczny Start" was possible owing to a new business model based on cross-sectoral co-operation between Danone Poland, Mother and Child Institute (Instytut Matki i Dziecka), Biedronka and Lubella. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hammond A.L., Kramer W.J., Katz R.S., Tran J.T., Walker С., The Next 4 Billion. Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, World Resources Institute and International Finance Corporation 2007.
  2. Prahalad C.K., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Wharton School Publishing 2006.
  3. Prahalad C.K., Hammond A., Serving the World's Poor Profitably, "Harvard Business Review" September 2002.
  4. Prahalad C.K., Hart S.L., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, "Strategy+Business" January 2002.
  5. UNICEF, Child Poverty in Rich Countries 2005, Innocenti Report Card No. 6, UNICEF Innocenti Research Centre, Florencja 2005.
  6. Życie Danone'a (wewnętrzna gazeta dla pracowników Danone Polska), wydanie specjalne, 28 września 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu