BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specyfika i źródła finansowania mikro- i małych przedsiębiorstw
Specificity and Sources of the Financing of Micro and Small-sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 189-196, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Mikrofinanse, Źródła finansowania, Mikroubezpieczenia
Small business, Micro-enterprise, Microfinance, Source of financing, Microinsurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ukazano osobliwość i główne źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw, które odgrywają ważną rolę w rozwoju. Przedstawiono problematykę mikrofinansów, mikroubezpieczeń, mikrokredytu i instytucji mikrofinansowych. Zaprezentowano wady i zalety różnych sposobów finansowania działalności gospodarczej.

In recent years economists have begun to look more closely at the microfinance, microinsurance, microcredit and microfinancial institutions. The paper is an attempt to present a specificity and the main soures of the financing of micro and small-sized enterprises. This group of enterprices plays an important role in the development. The thesis of paper is a statement that a comparative analysis of the financing sources in necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P.: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2006.
  2. Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Red. B. Piasecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
  3. Flejterski S., Pluskota P., Szymczak I.: Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym. Difin Warszawa 2005.
  4. Flejterski S.: Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki. Economicus, Szczecin 2006.
  5. Flis I., Makiewicz M.: Własna firma. Przewodnik po świecie biznesu, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2006.
  6. Luczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  7. Mahendran A.: Mikrofinanz als Weg aus der Armut in Asien. "Global Investor", Juni 2006.
  8. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu