BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliszczak Lidia, Mierzwińska Liliana, Ujda-Dyńka Beata
Title
Podstawy właścicieli małych przedsiębiorstw wobec problemu bezrobocia oraz ich rola w procesie tworzenia nowych miejsc pracy (na przykładzie subregionu tarnobrzeskiego)
Attitudes of Small Enterprises Owners towards Problem of Unemployment and Their Role in Process of Creating New Jobs Based on the Example of Tarnobrzeg Subregion
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 110-120, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Tworzenie miejsc pracy
Small business, Corporate Social Responsibility (CSR), Job creation
Note
summ.
Abstract
Autorzy, na podstawie badań empirycznych, przedstawili rolę i znaczenie małych przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc, jako przejaw zewnętrznej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Podstawowe pytanie sprowadzało się do rozstrzygnięcia kwestii, czy badane przedsiębiorstwa mają określony potencjał rozwojowy, którego konsekwencją będzie kreacja nowych miejsc pracy, czy też nastawione są na przetrwanie i stworzenie zabezpieczenia dla swoich właścicieli? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie, autorzy starali się udzielić na podstawie analizy i oceny wybranych uwarunkowań rozwoju badanych przedsiębiorstw, m.in.: kompetencji zatrudnionych pracowników, oczekiwanych kompetencji i umiejętności potencjalnych pracowników, innowacyjności, stosowanych strategii rozwoju. Badania zostały przeprowadzone w tarnobrzeskim regionie przemysłowym.

The aim of this article is to present the role and meaning of small enterprises in creating new jobs in the former Tarnobrzeg district. The article presents the results of empirical research carried out to identify the recognized values and feeling of entity influencing the attitude of studied entrepreneurs. The second part of the article describes the social influences of enterprises and their influence on creating new jobs and characterizes other entities responsible for reducing the unemployment rate in the region based on the research of small business entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Klimczak В., Kierownictwo spółek wobec problemu społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, PWN, Warszawa 1999.
  2. Korzeniowski K, Zieliński R, Daniecki W., Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
  3. Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa 1988.
  4. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  5. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1997.
  6. Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, red. M. Nowicka-Kozioł, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
  7. Rok B., Partnerstwo społeczne jako podstawa polityki gospodarczej UE, [w:] Zrównoważony rozwój, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2002.
  8. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2003.
  9. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
  10. Wojcieszke B., Psychologia postaw i ocen, GWP, Gdańsk 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu