BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Regnowski Piotr
Title
Rola wymiany informacji o Vat w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
The Role of the VAT Information Exchange in Intra-Community Transactions
Source
Folia Oeconomica Bochniensia, 2008, nr 7, s. 81-92
Keyword
Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT), Transakcje eksportowo-importowe, Przepływ informacji
Taxes, Value Added Tax (VAT), Export-import transactions, Data flow
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na system wymiany informacji o wewnątrzwspólnotowych transakcjach w zakresie Vat, jako jednej z metod zwalczania występujących nieprawidłowości oraz ocena roli wymiany informacji w kontrolowaniu prawidłowości realizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych.(fragment wstępu)

The purpose of this article is to point out the VAT Information Exchange System in internal transactions as one of methods to fight the irregularities appearing and to assess the role of the information exchange in controlling the regularities in the intra-community transactions.(AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm.
 2. Jednolity Akt Europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/ 11986U.doc, z dnia 24.06.07 г., art. 13.
 3. Ligthart J. E.,, Information sharing for consumption tax purposes: An empirical analysis, Information Economics and Policy, Nr 19 (2007), 24-42.
 4. Na oszustwach fiskus traci 2,6 mil złotych, Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2006, Nr 149 (1767).
 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 331 z 5.11.2004 r.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 22-27.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 23.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Dz. U. L 264 z 15.10.2003 г., art. 8.
 10. Traktat o Unii Europejskiej - Maastricht, 7 lutego 1992 г., http://wwwl.ukie.gov.pl/ HLP/files.nsf/a50f2d318bc65d9dcl256e7a003922ed/17fba2eclb7e8c35cl256e7b004al69e?OpenDocument, z dnia 24.06.2007 г., art. 2.
 11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., art. 42.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., art. 97, ust. 17.
Cited by
Show
ISSN
1731-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu