BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara
Title
Ocena potencjału pracy w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego
Evaluation of Work Potential in Companies of West Pomeranian Province
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 207-217, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa, Psychologiczne aspekty zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise, Psychological aspects of management, Enterprise management
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Opisano znaczenie zasobów niematerialnych oraz potencjału pracy w działalności przedsiębiorstw. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem była ocena dopasowania potencjału pracy do potrzeb przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zawarto informacje dotyczące poziomu satysfakcji z pracy ankietowanych pracowników z działu finansowo – księgowego oraz handlowego.

The article presents the actual state of human capital management in companies of the West Pomeranian Voivodship. In these research main barriers of carrying on personnel politics in analyzed firms and showed problems concerning the development of human capital, building the knowledge of organization. These kinds of resources, which belong to nonmaterial ones, decide about value of the whole enterprise and increased competition among companies. The author has analyzed possibilities of application of statistical methods in the research on adjustment of work potential to commercial entities' needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cierniak A., Warunki pracy i ich kształtowanie w przedsiębiorstwie, [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, red. M. Gableta, AE, Wrocław 1999.
  2. Gableta M., Potencjał pracy i jego znaczenie, [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie.Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, AE, Wrocław 1998.
  3. Oleksyn T., Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
  4. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 1993.
  5. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie- ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
  6. Sajkiewicz A., Potencjał pracy w organizacji, [w:] Zarządzanie potencjałem pracy, red. A. Sajkiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu