BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czura Małgorzata
Title
Założenia i uwarunkowania TQM w prywatnych placówkach medycznych
Foundations and Conditionings TQM in Private Medical Institutions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 229-234, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi medyczne, Zarządzanie jakością
Human Resources Management (HRM), Medical services, Quality management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano niektóre aspekty koncepcji zarządzania przez jakość w prywatnych placówkach medycznych. Wskazano na znaczenie pracy zespołowej oraz na orientację procesową. Podkreślono także silną orientację na klienta oraz orientację na jakość.

An increased interest in the solutions recommended by various management theories is also present in medical institutions. This refers mainly to the private medical institutions. The fact results from the need to function effectively and efficiently and to conquer the competitive market. Currently, the private medical institutions commonly use TQM management solution. The herewith paper tries to present basic premises, problems and conditionings of the implementation TQM.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kautsch M., Whitfield M., Klisch J. (red.) (2001): Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Karaszewski R. (2001): TQM teoria i praktyka, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
  3. Konarzewska-Gubala E. (red.) (2003): Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Lichtarski J., Czura M. (2002): O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 10.
  5. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M (2003): Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa.
  6. Styś A. (red.) (2003): Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu