BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Tadeusz, Szymański Piotr
Title
Praktyczne problemy stosowania koncepcji zarządzania wartością - VBM
Practical Problems of the Use of Value - VBM Management Concept
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 235-244, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Koszt kapitału, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Capital cost, Value Based Management (VBM), Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Omówiono praktyczne uwarunkowania i problemy, jakie polska praktyka gospodarcza może napotykać przy realizowaniu koncepcji VBM. Opisano przyczyny popularności koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wskazano na bariery monitorowania koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

This paper concentrates on three theses: 1. VBM becomes dominant management concept in the world and Poland. 2. VBM integrates other management theories therefore this concept is very popular. 3. Infrastructures such as rating agencies, databases are necessary condition for initiation efiiciency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Backman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 5. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Century of Investment Returns, ABN-Amro/LBS, 2000.
 7. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław 2002.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Europe's New Capitalists, "Fortune" 1999 Feb 15.
 10. Haspeslagh P., Nodo T., Boulos F., It's Not Just About the Numbers, "Harvard Business Review" 2001 nr 7-8.
 11. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 12. Jeżak J., Zarządzanie zorientowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 1998.
 13. Knight J.A., Valué based management, McGraw Hill, New York 1997.
 14. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2000.
 15. Mills R.W., Weinstein B., Zarządzanie wartością firmy - jak pogodzić perspektywy udziałowców i pozostałych interesariuszy? www.az.com.pl/biblioteka/mills.html.
 16. OFE będą działać w porozumieniu, "Parkiet" 2002, 8 marca.
 17. Rapapport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 2000.
 18. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 19. Strategia wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Poltex, Warszawa 2002.
 20. Valué Based Management: The growing importance of shareholder value in Europe, A European Research Report, KPMG, 1999.
 21. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu