BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hnatio Krzysztof
Title
Komplementarność wybranych koncepcji zarządzania jako czynnik wzrostu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego
The Complementarity Between Selected Management Concepts as the Increase Factor in Organizational Efficiency in a State Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 263-271, tab.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Studium przypadku, Controlling operacyjny, System ocen, Budżetowanie
Case study, Operative controlling, Assessment system, Budgeting
Note
summ.
Company
PGNiG SA w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu
Abstract
Zaprezentowano praktyczne zastosowanie systemu budżetowania kosztów. Opisano zastosowanie budżetowania w ramach controllingowej koncepcji zarządzania w jednej z wrocławskich firm. Przedstawiono także system ocen pracowników jako wsparcie systemu budżetowania. Wykazano ścisły związek między koncepcjami controllingu i HRM.

The report presents a practical example of employing the cost budgeting system and the way of complementing it by the seasonal staff assessment on the example of the state company PGNiG Regional Transmission Division in Wrocław. The report focuses on the mutual relations of complementante between the budgeting, considered as a tool for a controlling concept of management, and staff assessment - a tool of Human Resources Management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu