BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Henryk, Tabaszewska Edyta
Title
Organizacja jakości a organizacja ucząca się
Quality Organization versus Learning Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 272-280, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Orientacja na klienta, Organizacje uczące się, Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą
Costumer orientation, Learning organisations, Quality management, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono podobieństwa pomiędzy organizacją uczącą się, a tą opartą na zasadach kompleksowego zarządzania jakością. Opisano ogólny rodzaj relacji pomiędzy organizacją jakości a organizacją uczącą się. Przeanalizowano podstawowe relacje między Quality Organization a Learning Organization w zakresie: orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania personelu i podejścia procesowego.

The aim of the paper is presenting the relation between features of learning the organization and the quality organization. It is assumed that both forms of organization are created as a result of applying special management conception, adequately: knowledge management and total quality management. In the authors' opinion implementing the TQM principles is helpful in transforming traditional enterprise into a firm based on knowledge management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W., Hejduk I., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 5: Zarządzanie pracą, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
  2. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
  3. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  4. Skrzypek E., Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu