BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubów Leon
Title
Zarządzanie partycypacyjne w polskich przedsiębiorstwach
The Participating Management in Polish Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 281-289, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Psychologia zarządzania, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategic management, Psychology of management, Personnel participation in management, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono znaczenie partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem na sprawne funkcjonowanie organizacji. Opisano podstawowe formy partycypacji pracowniczej. Wskazano na bariery ze strony menadżerów oraz pracowników przy wdrażaniu zarządzania partycypacyjnego.

The discussion about worker participation in Polish enterprises has had an ideological character instead of economical. The direct participation that has greater influence on economical results of enterprises and their growth has not became widespread in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk B., Od współzarządzania do samorządności, MAW, Warszawa 1984.
 2. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego,PWE, Warszawa 1993.
 3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 4. Doktór K., Stosunki współpartnerstwa w zakładzie pracy, "Humanizacja Pracy" 1996 nr 5. Europejskie Rady Zakładowe, Europejski Instytut Związkowy i Fundacja F. Eberta, Warszawa 1992.
 5. Giblin L, Umiejętność postępowania z innymi, Olimex, Kraków 1993.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa 1998.
 8. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, ABC, Warszawa 1996.
 9. Kowalik T., Prywatyzacja a partycypacja, referat na konferencję pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce", SGH-MPW-UWP, Warszawa 1994.
 10. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 11. Petersen D., Hillkirk J., Nowe pomysły zarządzania na lata 90. Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernu Forda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 12. "Polityka Społeczna" 1992 nr 10.
 13. Rudolf S., Wprowadzenie, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, red. S. Rudolf, UŁ, Łódź 2001.
 14. Skompińska K., Informacje, negocjacje, szczypta władzy (O Europejskich Radach Zakładowych), "Gazeta Wyborcza" 18 grudnia 2003.
 15. Wilk A., Pracodawcy wobec własności pracowniczej, referat na konferencję pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce", SGH-MPW-UWP, Warszawa 1994.
 16. WratnyJ., Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku, "Polityka Społeczna" 1997 nr 11-12.
 17. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia o warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu