BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacała Joanna, Łobos Krzysztof
Title
Diagnoza i kierunki zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym
Diagnosis and Directions of Medical Enterprise Management System Transformation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 299-307, tab.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przedsiębiorstwo prywatne, Usługi medyczne, Reorganizacja procesów biznesowych
Private enterprise, Medical services, Business Process Reengineering (BPR)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono błędy, jakie zostały popełnione przy organizacji przedsiębiorstwa medycznego. Opisano obszar administracji, szpitalnictwa i lecznictwa ambulatoryjnego oraz obszar działania przychodni lekarskich. Szczegółowo pokazano podstawowe opcje przekształceń organizacyjnych, które mają na celu racjonalizację ekonomiczną i funkcjonalną podmiotu.

The article presents some problems that have arisen in a private medical firm after five years of activity on the market. Organizational and managerial errors are presented in three fundamental areas: administrative, hospital and ambulatory. Finally, restructuring options and improvements in the functioning of this entity are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu