BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie procedury unitaryzacji w ocenie przestrzennych różnic konsumpcji gospodarstw domowych
Application of Unitarization Procedures in the Assessment of Spatial Differences in Household Consumptions
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 621, s. 43-56, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Analiza przestrzenna, Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Analiza taksonomiczna
Spatial analysis, Consumption, Households, Taxonomic analysis
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest przedstawienie analizy użyteczności taksonomicznej do ukazania przestrzennego zróżnicowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Do realizacji tego celu wykorzystano taksonomiczne mierniki rozwoju, skonstruowane na podstawie jednej z procedur normalizacji- unitaryzacji.

Space clearly differentiates the consumption of households. This being the result of differences existing between various factors that characterize the level of development of each region. The aim of this paper is to show the usefulness of taxonometry analysis to display the spatial differentiations in Polish household consumptions. In order to achieve this set goal taxonomic growth standards constructed on the basis of one of normalization procedures i.e., unitarization were applied. The normalization procedure was separate for stimulants and destimulants among 10 variables describing levels of food consumption in households grouped according to provinces. Six variables describe the level of their expenditures on non-food goods and services while eleven describe how fitted are their homes with appliances. The conclusion reached at the end was that the unitarization procedure adopted made the identification of spatial differentiation in consumption of Polish households classified according to provinces possible. The results point to the fact that the disparity has taken on a wider scale in the area of meeting non-food needs while the spatial differentiation in the consumption of primary goods is much less. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Malina A., Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny" 1997, z. 1.
  2. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, pod red. D. Strahl, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  3. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, pod red. A. Zeliasia, AE w Krakowie, Kraków 2000.
  4. Warunki życia ludności w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu