BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyłko Grzegorz
Title
Zarządzanie środowiskowe w relacji do innych wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
Environmental Management in Relation with the Other Selected Concepts of the Enterprise Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 315-323, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie ekologiczne, Ekorozwój przedsiębiorstwa, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Ecological management, Enterprise eco-development, Enterprise-customer relationship
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano pozytywne strony koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono miejsce zarządzania środowiskowego w strategii przedsiębiorstwa. Dokonano analizy realizacji podstawowych funkcji w przedsiębiorstwie w aspekcie uwarunkowań ekologicznych.

The study is the proof of systematizing relationships among concepts, methods and techniques directed onto minimalizing the influence of enterprise onto the environment. Their implementation is usually source of disintegration of management system. The author proposes the use of sustainable development concepts for these areas integration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Duraj J., Z mirtu rozważań o zrównoważonym rozwoju firmy w ekonomice przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1998.
  2. Kobyłko G. (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 2000.
  3. Stoner J., Wankel C, Kierowanie, PWN, Warszawa 1992.
  4. Winter G., Czysty zysk - praktyczne wskazówki wdrażania normy ISO 14001, Wyd. AiR - Kacalski i S-ka, Warszawa 1998.
  5. Zarządzanie środowiskowe - terminologia, PN-ISO 14050 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu