BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Lucjan
Title
Rola standardów w integracji teorii i praktyki zarządzania
The Role of Standards in the Theory and Practice of Management Integration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 324-334, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Standaryzacja zarządzania
Organisation and management, Management theories, Management standards
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zagadnienie standaryzacji w zakresie zarządzania. Opisano w jaki sposób założenia teoretyczne znajdują odzwierciedlenie w praktyce. Przedstawiono standardy w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania. Szczegółowo zaprezentowano istotę koncepcji zarządzania jakością, benchmarking, reengineering, zarządzanie przez efekty i zarządzanie strategiczne.

The empirical nature of organisation and management science is a premise of the altemptto sent the role that can be played by standards (interpreted as benchmarks, measures or quality warrants) in the feedback cycle of the theory and practice of management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Banaszyk P., Rozpad paradygmatu nauk organizacji i zarządzania, [w:] Nom kim dzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda. J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław 2002.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa2002.
 4. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, „MT Biznes", Warszawa 2002.
 5. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 6. Kapłan R.S., Norton D.P., PWN, Warszawa 2001.
 7. Lichtarski J., Czura M., O relacjach miedzy koncepcjami zarządzania w przedsiębiorstwi, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław 2002.
 8. Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, „Przegląd Organizacji" 2000, nr 12.
 9. Lobos K., Teoria struktur organizacyjnych, AE, Wrocław 2003.
 10. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1993.
 11. Organizacja i zarządzanie, red. M. Przybyła, AE, Wrocław 2001.
 12. Standardy usług publicznych, UMBRELLA, Warszawa 2002.
 13. Strykowski M., Współczesna filozofia zarządzania i jej konsekwencje, [w:] Sukces w zarządzaniu, AE, Wrocław 2001.
 14. Wierzbicki K., Zarządzanie firmą u progu XXI wieku, Wyd. Kwantum, Warszawa 1995.
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian, "Szkoła letnia". Materiały konferencyjne, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Jurata 1995.
 16. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa2000.
 17. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu