BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraśnicka Teresa
Title
Ewolucja outsourcingu i skutki jego zastosowania w wybranych sektorach przemysłu
Outsourcing Evolution and Results of Its Application in Selected Industries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 335-341, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Górnictwo węgla kamiennego, Hutnictwo, Outsourcing
Enterprise management, Restructuring of enterprises, Hard bituminous coal mining, Metallurgy, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono realizację koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach. Opisano główne obszary jego zastosowania i skalę występowania w wybranych sektorach. Wskazano na słabe strony opisywanej koncepcji zarządzania.

In this article, in synthetic way, examples of outsourcing evolution are presented, which change contemporary structures of business. Outsourcing becomes more and more popular in Poland - in all kinds of enterprises and public sector. Results of outsourcing used in some industries are not satisfying enough.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bendor-Samuel P., Turning Lead into Cold: Demystifying of Outsourcing, Edward Executive Excellence Publishing, 2002.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 3. PJ GayC.L, Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 4. Kakabadse A., Kakabadse N., Outsourcing Best Practice: Transformational and Transactional Considerations, "Knowledge and process Management" 2003, vol. 10, nr 1.
 5. Kraśnicka T., Tworzenie nowych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji organizacyjnej (aspekty efektywnościowe), [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, PAN Oddział w Krakowie TNOiK, Kraków 1998.
 6. Kraśnicka T., Wydzielanie funkcji ze struktury firmy - szanse i zagrożenia, "Pracodawca i Pracownik" 2002, nr 11 (67).
 7. Krejner-Nowecka A., Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 8. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Outsourcing jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, red. H. Bieniok, AE, Katowice 2003.
 9. Palvia S.C.J., Gobai Outsourcing of IT and IT Enabled Services: Impact on US and Global Economy, "Journal of Information Technology. Cases and Applications" 2003, vol. 5, nr 3.
 10. Szunal A., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych sektorów polskiego przemysłu, AE, Katowice (praca doktorska).
 11. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 12. Trocki M., Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu