BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krejner-Nowecka Anna
Title
Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań
Outsourcing in Polish Companies During the Period of Transformation - Research Results
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 342-349, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Outsourcing
Political and systemic transformations, Restructuring of enterprises, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zastosowanie outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano wyniki badań nad polskimi przedsiębiorstwami, które zdecydowały się na ousourcing w latach 1995 – 2002. Opisano powody wydzielenia różnych funkcji z przedsiębiorstw i najczęściej występujące w związku z outsourcingiem problemy.

Outsourcing has become a standard part of doing business in most organizations, especially in the market economy. In Poland yet comparatively little research has been conducted about the practice. In particular, little research has been conducted about the outsourcing in Polish companies during the period of structural and ownership transformations i.e., 1990-2002. The research demonstrated that the costs reductions were the primary but not the only consideration of outsourcing. Most of the outsourcing decisions were undertaken when the companies start to participate in the National Investment Funds program and gain the other shareholder than the State Treasury. During the transformation period the advantages of outsourcing exceeded disadvantages in the examined companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bettis R.A., Bradley S.P., Hamel G., Outsourcing and Industrial Decline, "Academy of Management Executive" 1992, vol. 6, nr 2.
  2. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro-Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  3. Jaworska M., Skowrońska A., Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie transformacji systemowej, AE, Wrocław 2001.
  4. Lacity M.C., Willcocks L.P., An Empirical Investigation of Information Technology Souring Practices: Lessons from Expérience, "MIS Quarterly", 1998, wrzesień.
  5. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
  6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres, kierunki, metody, AE, Kraków 1998.
  7. Przedsiębiorstwo w procesie transformacji; efektywność - restrukturyzacja - rozwój, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie - TNOiK - CECIOS, Warszawa-Kraków 2003.
  8. Romanowska M., Aspiracje rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 24, SGH, Warszawa 2002.
  9. Sudoł S., Matuszak M., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2002.
  10. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu