BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał
Title
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu
Enterprise Management in Turbulent Environment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 350-359, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania
Change management, Enterprise management, Methods of management
Note
summ.
Abstract
Opisano zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmieniającego się otoczenia. Przedstawiono cztery podstawowe zachowania się organizacji w konwencji zarządzania strategicznego. Szczegółowo zaprezentowano elastyczność zasobów i kompetencji.

The author proves the necessity of the paradigm change in management and organisation sciences. According to increasing environment turbulence the author says that the response of chaos should be the chaos. In connection with that the author suggests: 1. the category of strategic goals replacement by chances in environment and by ideas connected with value information, 2. solution in stocks flexibility on the border of organisation cohesion, 3. the acceptance of the enterprise in movement" conception.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring, Free Press, New York 1994.
 2. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as Simple Rules, "Harvard Business Review" (January) 2001, vol. 79, nr l.
 3. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 4. Kim W.C., Mauborgne R.A., Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth, „Harvard Business Review" (January-Februar") 1997 nr 75, s. 102-112.
 5. Krupski R., Teoria chaosu a zarządzanie, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 2 (96).
 6. Krupski R., Elastyczność zasobów i kompetencji jako elementy strategii przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, t. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 7. Krupski R., Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11.
 8. Masłyk E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Obłój K., Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Wydawnictwo WSPiZ im.L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 10. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, wyd. II, AE, Wrocław 1999.
 11. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, wyd. V, AE, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu