BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz, Stańda Andrzej
Title
Koncepcja doskonalenia organizacji M. Baldrige'a
Concept of M. Baldrige Organization Improvement
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 360-371, rys., bibl.3 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja i zarządzanie, Metody zarządzania
Enterprise management, Organisation and management, Methods of management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano założenia zintegrowanego modelu zarządzania M. Baldrige’a. Przedstawiono zasady przyznawania Narodowej Nagrody Jakości Malcolma Baldrige’a i schemat nagrody. Opisano kategorie składające się na system ocen. Należą do nich: przywództwo, planowanie strategiczne, koncentracja na kliencie i rynku, informacje i analiza, koncentracja na kadrach, zarządzanie procesami i wyniki biznesowe.

The Baldrig Award bases on the core values on a concept of the Total Quality Management. The Baldrige Award has seven examination points: leadership, information and analysis, strategic planning, human resources development and management of process quality, quality and operations, results of costumer focus and satisfaction. The main trust in Baldrige Awards is costumer satisfaction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
  2. V., Bogan C.E., The Baldrige, Mc Graw-HM, New York 1993.
  3. Hodgetts R.M., Blueprints for Continuous Improvement: Lessons from the Baldrige Winners, AMA Membership Publication, New York 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu