BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Jan
Title
O przesłankach i barierach rozwoju zastosowań współczesnych koncepcji i metod zarządzania
Of Conditions and Barriers of the Development of Contemporary Ideas and Methods of Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 382-389, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania, Metody zarządzania
Enterprise management, Management theories, Methods of management
Note
summ.
Abstract
Dokonano próby identyfikacji czynników wpływających na zastosowanie w praktyce poszczególnych metod zarządzania. Zwrócono uwagę na wpływ mody na koncepcje i metody zarządzania oraz system ich upowszechniania. Podkreślono rolę obowiązującego systemu upowszechniania wiedzy. Wskazano na bariery istniejące w polskich przedsiębiorstwach utrudniające wdrażanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania.

This paper is a trial of identification of main factors of stimulation or restraint of the implementation of contemporary ideas and methods of management. In the article there is also a trial of description in which direction and how these factors influence the development of Polish economy. The identified factors present on the list, which are composed of eight positions, are external as well as internal, general as well as specific ones.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Abrahamson E., Management Fashion, "Academy of Management Review" 1996, nr 1.
  2. Jagoda H., Lichtarski J., O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
  3. Kortan J., Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - krytyczne spojrzenie, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcje przekrojowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 784, AE, Wrocław 1999.
  4. Lichtarski J.: Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 11.
  5. Nowosielski S., Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
  6. Pilcer H., Poglądy środowisk naukowych dotyczące istoty, relacji i nowoczesności współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, AE, Poznań 2003.
  7. Sokołowska S., Krawczyk A., Badania nad stosowaniem technik, metod i koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002.
  8. Wierzbiński J., Metody controllingu w praktyce polskich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 3.
  9. Witkowski J., Rodowski B., Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw w Polsce - wyniki badań, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu