BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiecka Krystyna
Title
Model kompetencji strategicznego doskonalenia jakości
Model of Competence of Strategic Quality Improvement
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 390-396, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie jakością, Rozwój przedsiębiorstwa
Strategic management, Quality management, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Opisano znaczenie zarządzania jakością na potrzeby kształtowania przyszłości. Przedstawiono model Stowarzyszenia Rozwoju Jakości (FQS) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, który bazuje na strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wskazano czynniki, które w przyszłości będą determinować jakość.

There is a necessity to formulate a strategic model of quality management for the formation future quality. This effort was taken up by the FQS (Forschungsgemeinschaft fur Qualitat) that is to say: Quality Development Association in Frankfurt. The model shall covers a compilation of company development strategy, concerning customary long-periodic quality policy. The set of competence area shall be particularized as a constant element of the model and it shall be used in the future, faced for quality policy; cause competences activate key-factors of success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
  2. Lisiecka K., Kreowanie jakości, AE, Katowice 2002.
  3. Petridis K.D., Die Zukunft gestalten, "Qualität und Zuverlässigkeit" 2003 nr 9.
  4. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, AE, Katowice 2001.
  5. Rokita J., Organizacja ucząca się, AE, Katowice 2003.
  6. Slywotzky A.J. i in., Sfera zysku. Strategiczne modele, PWE, Warszawa 2000.
  7. Wawrzyniak B., Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu