BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Anna
Title
Instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości w sferze małych i średnich przedsiębiorstw krajowych
The Institutional Support of The Enterprise in the Field of Small and Medium National Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 397-404
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Metody zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise development, Methods of management, Small business
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono elementy spójnego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Opisano efekty ilościowe programów realizowanych na rzecz sektora MSP. Zawarto wyniki badań przeprowadzonych w latach 2002 i 2003, w których uczestniczyły firmy prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska. Dotyczyły one instytucjonalnego wsparcia MSP we wdrażaniu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania.

There is a necessity to formulate a strategic model of quality management for the formation future quality. This effort was taken up by the FQS (Forschungsgemeinschaft fur Qualitat) that is to say: Quality Development Association in Frankfurt. The model shall covers a compilation of company development strategy, concerning customary long-periodic quality policy. The set of competence area shall be particularized as a constant element of the model and it shall be used in the future, faced for quality policy; cause competences activate key-factors of success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czarnota J.L., Moszkowicz M, W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Materiały konferencyjne, Częstochowa 2003.
  2. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2003 roku, Warszawa 2003 (dokument publikowany).
  3. Klimczak T., Teraźniejszość i przyszłość instytucjonalnego systemu pomocy dla firm, [w:] Materiały konferencyjne pt. Rola systemu wsparcia małych i średnich firm w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
  5. htpp//www.parp.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu