BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaleta Andrzej
Title
Metody badania strategii przedsiębiorstw
Methods of Enterprise Strategies' Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 308-314
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Wywiad pogłębiony, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Badania ankietowe
In-depth interview, Enterprise management, Strategic management, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano zasady zarządzania strategicznego przedsiębiorstw. Pokazano kierunki empirycznych badań zarządzania strategicznego. Podkreślono wartość badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych.

The conducting of empirical research concerning the management practice of enterprises is an indispensable condition of development in strategic management. The recognition of the methods that are used in strategic management and an identification strategies that are implemented into practice using surveys research and focus group in seems to be especially interesting. These both methods have a complementary character.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu