BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marsh Dorota
Title
Zdolności absorpcyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie innowacjami
Absorptive Capacity versus Innovations Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 405-412
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Efektywność przedsiębiorstwa
Innovation management, Enterprise management, Enterprise innovation, Enterprise effectiveness
Note
summ.
Abstract
Opisano zagadnienie innowacyjności przedsiębiorstw. Pokazano kierunki zmian w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano model W. Cohena i D. Levinthala, który przedstawia relacje pomiędzy zdolnością absorpcyjną przedsiębiorstwa, wiedzą generowaną zewnętrznie, własną działalnością badawczo - rozwojową przedsiębiorstwa a wiedzą ostatecznie przez nie wykorzystywaną. Podkreślono, że działalność badawcza instytucji naukowych stymuluje i wzmaga skalę i zakres działalności badawczo - rozwojowej prowadzonej w przemyśle.

Absorptive capacity is defined as an ability to evaluate and utilize outside knowledge, it and apply it to commercial ends. In this dynamic process accumulation of a prior related know allows a firm to create new ideas and more effectively absorb knowledge from outside sources, higher level of absorptive capacity, the more the likely the firm will be proactive in exploiting opportunities and will be more effective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arora A., Gambardella A., Evaluating Technological Information and Utilizing it: Scientific Knowledge, Technological Capability, and External Linkages in Biotechnology, "Journal of Economic Behaviour and Organisation" 1994, nr 24.
  2. Becker W., Peters J., Technological Opportunities. Absorptive Capacities and Innovation, Discussion Paper Series 2000, nr 195, Universiteat Augsburg, Institute for Economics.
  3. Cainarca G.C., Colombo M.G., Mariotti S., Agreements Between Firms and the Technological Cycle Model: Evidence from International Technologies, "Research Policy" 1992 vol. 21.
  4. Chesbrough H.W., The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003 vol."44, nr 3.
  5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Lee D., Allen T., Integrating New Technical Staff: Implications for Acquiring new Technology, "Management Science" 1982, nr 28.
  7. Leśkiewicz I., Proinnowacyjne zachowanie podmiotów, [w:] Niektóre elementy transformacji systemu ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 99, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
  8. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Cambridge, MA 1982.
  9. Rosenberg N., Nelson R., American Universities and Technical Advance in Industry, "Research Policy" 1994, nr 23.
  10. The Rate and Direction of Incentive Activity; Economic and Social Factors, red. R. Nelson, Princeton 1962.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu