BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gibki Barbara
Title
Zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów
Evolution of German Immigration Policy at the Turn of the 21st Century and Its Influence on Immigrants' Situation
Source
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 125-134, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Imigracja, Imigracja zarobkowa, Polityka migracyjna, Tożsamość narodowa, Migracja ludności
Immigration, Economic immigration, Migration policy, National identity, Population migration
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Znaczne zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec następują od końca lat 90. W artykule przedstawiono jak nowe postanowienia wpłynęły na sytuację imigrantów w Niemczech. Omówiono politykę imigracyjną prowadzoną w latach 1945-1998 oraz uzupełniono ją o dane statystyczne dotyczące ruchu migracyjnego. Następnie przedstawiono zmiany jakie nastąpiły po 1998 roku oraz zaprezentowano system rekrutacji zawarty w ustawie z 2005 roku.

Since the 1990s changes of immigration policy have been implemented in Germany. Coalition, that came to power in 1998 made an effort to improve and speed up integration of immigrants and to give them a chance to become citizens. One of the most important projects, postulated by a new government, was to implement elements of ius soli approach. In 2002, a new act was proposed, which for the first time agreed t Germany is an immigration country. For the first time framework for selection 1 recruitment of immigrants was suggested. Great effort was made to construct in-ration programs for people who already lived in Germany and for new immigrants, after a stormy discussion the act was implemented in 2005. In my article I tried to answer the question if and in which sense those new decisions influence on immigrants situation in Germany. As a start point I focused on immigration icy that was in force during 1945-1998 and then I examined the changes in policy between 1998 and 2005, when the implementation of Immigration Act was realized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 2006, Migration, Asyl und Integration in Zahlen, Berlin.
  2. Bundesministerium des Innern 2006, Zuwanderunggesetz und Zuwanderungpolitik, Berlin.
  3. Ette A., 2003, Germany's Immigration Policy, 2000-2002. Understanding Policy Change with a Political Process Approach, COMCAD Working Paper no. 3.
  4. Eurostat 2006, Non-national populations in the EU Member States, Population and social Conditions 8.
  5. Hammera T. (ed.), 1985, European Immigration Policy: A comparative Study, Cambridge University Press.
  6. Kicinger A., Szczuk K., 2004, Migration Policy in the European Perspective - Development and Future Trends, CEFMR Working Papers 1/2004.
  7. Marshall В., 2000, The New Germany and Migration in Europe, Manchester University Press.
  8. Mazur-Rafał M., 2006, Zmiana Paradygmatu w niemieckiej polityce imigracyjnej w latach 1998-2004? Wnioski dla Polski, CEFMR Working Paper 2/2006.
  9. Myers E., 2000, Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis, International Migration Review, vol. 34, no. 4.
  10. Money J., 1999, Fences and Neighbours. The Political Geography of Immigration Control, Cornell University Press.
Cited by
Show
ISSN
1644-3586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu