BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan, Śniadecki Janusz
Title
Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w regionach strukturalnego bezrobocia
Ethical Aspects of Organization Management by Entrepreneurs in Regions of Structural Unemployment
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 142-154, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Etyka zarządzania, Bezrobocie strukturalne, Badania ankietowe
Enterprise management, Ethics of management, Structural unemployment, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Głównym celem opracowania było zdiagnozowanie etycznych aspektów zarządzania organizacją przez przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz wielkich przedsiębiorstw, w regionach strukturalnego bezrobocia. Dokonano analizy oraz oceny tychże zasad etycznych, które badani respondenci uznali za najważniejsze w zarządzaniu organizacją i personelem. Problematyka badawcza polegała na dokładnym zbadaniu funkcjonowania owych zasad w regionach strukturalnego bezrobocia na tle obszarów od niego wolnych.

In this article the authors make a diagnosis of ethical aspects of the organization management by entrepreneurs in a region of structural unemployment. Analyzed and judged are ethical rules which the entrepreneurs recognized as the most important in organization management and human resources management. The results of examination the authors also refer to other regions without structural unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banajski R., Jakich wartości osobowych oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy, [w:] Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Drucker F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994.
 3. Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1996.
 4. Malim T., Birch A., Wadeley A., Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Nogalski B., Sniadecki J., Etyka menedżerska, Oficyna Wydawnicza OPO, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 6. Nogalski B., Sniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, czyli jaki biznes, jaki menedżer? Oczekiwania, nadzieje, fakty, OPO, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 7. Nogalski В., Śniadecki J., Monitoring głównych problemów etyki w zarządzaniu, [w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, red. B.K. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Część 1-3, Warszawa 2002.
 8. Nogalski B,, Śniadecki J., Moralny aspekt podatków i doradztwa podatkowego w świetle współczesnej wykładni etyki, [w:] Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, Z. Godecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Nosal S., Umysł menedżera. Problemy, decyzje, strategie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993.
 10. Straszyński W., Etyka w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 1992 nr 2.
 11. Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem w regionie strukturalnego bezrobocia. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 12. Śniadecki J., Moja firma - organizacja - strategia - zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 13. Śniadecki J., Wokół kontrowersyjności niektórych kategorii w etyce zarządzania, "Rocznik Koszaliński" 2001 nr 29, Wyd. Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Koszalin.
 14. Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu