BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Tomasz
Title
Ochrona środowiska jako jedne z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu
Environmental Protection as a Component of Corporate Social Responsibility
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 167-175, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Environmental protection, Case study
Note
summ.
Company
Toshiba Group
Abstract
Przeprowadzone rozważania i analizy pozwoliły autorowi stwierdzić, że ochrona środowiska jest istotnym zagadnieniem i zajmuje znaczące, równorzędne z innymi kwestiami, miejsce w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Według autora, problemem pozostaje nadal uświadomienie tego faktu społeczeństwu. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby szersze niż dotychczas, informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej przedsiębiorstw, m.in. poprzez publikowanie raportów z działalności.

One of fundamental aims of a company activities is increasing their long-term competitive advantage. Corporate social responsibility is an idea which can help companies achieve it. As often as not corporate social responsibility is defined as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations. It seems that environmental protection is a core activity, which makes possible forming a social responsibility sound image of organization. In this article an analysis of CSR perception by representatives of companies and society was carried out. Moreover, there were presented in it environmental good practices and a state of corporate social responsibility reporting as a best source of information about companies' social and environmental activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Rogala P., Zarządzanie środowiskowe jako determinanta społecznej odpowiedzialności w biznesie, Gospodarka a Środowisko 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1075, AE, Wrocław 2005.
 2. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 3. Rok B., Więcej niż zysk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 4. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. Borys T., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 6. Bosch Corporate Social Responsibility Report 2005/2006, http://www.bosch.eom/content/l anguage2/downloads/CSR_0506_en.pdf.
 7. Corporate Social Responsibility Report 2006, na http://www.toshiba.co.jp/csr/en/.
 8. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska, Bruksela 2001, http://ec.europa.eu/employment_social/socdial/csr/greenpaper.htm.
 9. KMPG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005, http://www.kpmg.com/nr/rdonlyres/66422f7f-35ad-4256-9bf8-f36facca9164/0/kpmgintlcrsurvey2005.pdf.
 10. Komunikowanie na rzecz CSR, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003, http://www. filantropia.org.pl/vad/index. php?s=publikacje&id=40.
 11. Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska, Bruksela 2003, httpV/ec.europa.eu/employmenLsocial/soc-dial/csr/mappin^final.pdf.
 12. Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym: infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu. Wstępny raport z badań, red. W. Gasparski, Warszawa 2004, http://www.cebi.pl/infopage.php?id=29.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu