BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszek Ewa
Title
CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy
CSR as a Tool of Corporate Image Creating
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 193-203, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Działalność społeczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Social activity
Note
summ.
Abstract
Autorka uporządkowała i opisała czynniki budujące wizerunek przedsiębiorstwa wśród różnych grup interesariuszy, koncentrując się głównie na relacjach ze społeczeństwem i społecznością lokalną. Autorka spróbowała także odpowiedzieć na pytanie, o rolę społecznej odpowiedzialności w kreowaniu pozytywnego wizerunku rynkowego firmy i determinanty wyboru określonych inicjatyw społecznych.

The author examines the links between corporate reputation and corporate social responsiveness. Many empirical studies provide evidence that CSR is positively associated with corporate image, but they also show that links may be more complex than has been suggested so far. A firm's industry and its size are two key factors that influence the fit between social performance and firm reputation. For the purposes of reputation building, there is a need to tailor CSR activities in light of both a firm size and the nature of its principle business activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004.
 2. Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 3. Brammer S., Pavelin S., Building a good reputation, "European Management Journal" 2004 Vol. 22 No 6.
 4. Cone C., Feldman M., Da Silva A., Filantropia jako narzędzie marketingu, "Harvard Business Review Polska" 2004.
 5. Fombrun Ch., Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 6. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 7. Huber K., Image czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press, Warszawa 1994.
 8. Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Kotler P., Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 10. Kotler P, Lee N., Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
 11. Van Rekom J., Deriving an operational measure of corporate identity, "European Journal of Marketing"1997 Vol. 31 No 5/6.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu