BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berk Ali, Yaşar Baran
Title
Biodiesel Production Opportunities in Rural Areas in Turkey
Szanse produkcji biopaliw na obszarach wiejskich w Turcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 17-25, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Biopaliwa, Obszary wiejskie
Rural development, Biofuels, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Country
Turcja
Turkey
Abstract
Obszary wiejskie i sektor rolny stanowią ważny element gospodarki państw rozwijających się. Do najważniejszych elementów, mających wpływ na zmniejszenie poziomu dochodów rolniczych, należy zaliczyć rosnące koszty produkcji, w tym koszty paliw. Coraz większego znaczenia nabierają technologie umożliwiające produkcję alternatywnej, przyjaznej środowisku energii na obszarach wiejskich. W artykule poddano dyskusji znaczenie gospodarcze oraz szanse produkcji biopaliw jako jednego z najważniejszych źródeł energii na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

Rural areas and farmers are important elements for developing countries. Especially, socio-economic conditions and opportunities in the agriculture can affect economy directly. One of the high production cost is fuel consumption, which can affect farmers' income negatively. Nowadays, fuel cost increases and directly or indirectly disturbs farmers. New kinds of technologies and concerns about climate changes cause alternative energy opportunities for rural areas. Biodiesel is one of the new important energy sources. This environmental-friendly source contributes rural economy and is likely to be a new opportunity for rural area and economy. In this paper, rural areas, biodiesel production and opportunities in rural areas were discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Albiyobir, 2006. Alternative Energy and Biodiesel Production, National Biofuels Symposium, Ankara, TURKEY.
 2. EIE, 2006. General Directorate of Electrical Power Resources Survey and Development Administration (http://www.eie. gov.tr/biyodizel/index_biyodizel.htrnl).
 3. Gürlük, S., 2001. Evaluation of Rural Development Projects According to Macro Economic Indicators: A Case Study of Cumakýzlýk, Uludad University, Bursa, TURKEY.
 4. Kýlýc, S., 1997. An Overview of Rural Development Models in Planning Term, Ankara University, Social Sciences Institute, Ankara, TURKEY.
 5. Pamuk, M., 2002. Poverty in Rural Areas in Turkey, Strategies for Fighting Against Poverty, Hak-Is Confederation Publication, Ankara, TURKEY.
 6. Petder, 2005. Sector Report, 2005, Petroleum Industry Association, http://www.petder.org.tr/Yayin-lar/.
 7. TURKSTAT, 2002. Turkish Statistical Institute (www.tuik.gov.tr).
 8. MARA, 2003. The Report of Turkey's Rural Development Policy, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara, TURKEY.
 9. MARA, 2006. Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara, TURKEY.
 10. TURKSTAT, 2002, Poverty Studies, Turkish Statistical Institute News Bulletin, Number: B.02.1.D ÝE.0.11.00.03.906/62, Ankara, TURKEY.
 11. Oztilrk H. and Barut, Z., 2005. Energy Using in Turkish Agriculture, Çukurova University, Faculty of Agriculture, Dept. of Agricultural Machinery, Adana, TURKEY.
 12. Ödüt H. and all. Biofules and Rural Development, Agricultural Situation on 2000's, Association of Agriculture Engineers, Ankara, TURKEY.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu