BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabor Joanna
Title
Rozwój technologiczny a społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw
Technological Development and Social Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 361-371, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój technologiczny, Badania ankietowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Technological development, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Zamierzeniem artykułu była analiza, czy rozwojowi w sferze technologicznej towarzyszą odpowiednie zmiany w sferze społecznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czego przejawem miała być realizacja idei odpowiedzialność społecznej. W tym celu przedstawiono wyniki badań na temat relacji między rozwojem technologicznym a podejściem przedsiębiorstwa do problemów społecznej odpowiedzialności. Badaniami ankietowymi objęto MŚP produkcyjne w latach 2003-2005

The aim of this paper is to analyze whether the adequate changes of the attitudes in relation to social responsibility accompany the technological development of small and medium enterprises. The technological product and process innovativeness were accepted as the measures of the technological development. At the same time, the directions of the activities in framework of the co-operation policy with the social environment were characterized as well as the methods of the activities realization in framework of the social responsibility were specified, with distribution into innovative and non-innovative enterprises. The investigations were realized in industrial small and medium enterprises in the period January - February 2006. The poll referred to the years 2003, 2004 and 2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Commission of the European Communities, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001.
  2. European SMEs and social and environmental responsibility, "Observatory of European SMEs" 2002 No. 4.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Lowe P., Zarządzanie technologią, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
  5. OSLO MANUAL, The Measurement of Scientific and Technological Activities - Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997.
  6. Tabor J., Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo CiM, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu