BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sprzedaż na kredyt handlowy i instrumenty jej wspomagania
Selling on Trade Credit and its Support Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 277-285, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kredyt handlowy, Sprzedaż, Zarządzanie należnościami
Commercial credit, Sale, Receivables management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprzedaż na kredyt handlowy jest istotnym źródłem generowania przychodów, ale nie zawsze powoduje wzrost zysków. Przedstawiono prawidłowy dobór instrumentów wspierających sprzedaż kredytów handlowych, umożliwiających jednocześnie osiągnięcie wysokiej rentowności. Opisano również wybór strategii kredytowej, mający na celu określenie wielkości i okresu kredytów oraz puli klientów.

Selling on trade credit is a vital source of generating income, but it does not always lead to an increase in profit. Therefore, it is crucial to select the right support instruments, which could help to generate higher profitability. In addition it is necessary to select the proper credit strategy, whose aim is to define the credit volume and credit period, as well as the customer group. Furthermore it is great importance to define the set of specific factors which affect the profitability of deferring payment, among others the right assessment of customers credit worthiness as well as finding the right source of refinancing receivables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aragon G.A.: Financial Management. Allyn and Bacon, Massachusetts 1989.
 2. Bień W.: Problemy efektywnej sprzedaży na kredyt. W: Zarządzanie majątkiem obrotowym. Red. J. Grzywacz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 3. Bień W.: Windykacja należności z tytułu kredytu handlowego. "Rachunkowość" 2002, nr 2.
 4. Cioch G., Hernik R: Kapital obrotowy to ukryty potencjał. "Gazeta Prawna" z 10-12.11.2006.
 5. Folga J.: Cala prawda o DSO. CFO Magazyn Finansistów, czerwiec 2006, nr 5.
 6. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 7. Gitman L.J.: Principles of Managerial Finance. San Diego State University, Addison Wesley Longman, 2000.
 8. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Leder A.: O długach trzeba myśleć zanim powstaną. "Puls Biznesu" z 15.11.2004.
 10. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 11. Matusiak M.: Konkurencja w branży alkoholowej wydłuża terminy płatności. "Gazeta Prawna" z 28.11.2006.
 12. Matusiak M.: Powszechny brak płynności w małych firmach. "Gazeta Prawna" z 6.08.2004.
 13. Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J.: Contemporary Financial Management. West Publishing Company 1995.
 14. Myddelton D.R.: The Essennce of Financial Management. Prentice Hall, 1995.
 15. Podedworna-Tarnowska D.: Faktoring w Polsce - szanse i zagrożenia rozwoju. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 16. Shim J.K.., Siegel J.G.: Dyrektor finansowy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 17. Szczerbak M.: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw. Materiały na konferencję naukową pt. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce - skala, przyczyny, przeciwdziałanie. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2005.
 18. Tokarski A., Tokarski M.: Jaką politykę kredytową powinna stosować firma. Serwis Finansowo Księgowy, nr 044/2005, 1.11.2005.
 19. Wędzki D.: Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego. "Rachunkowość" 1996, nr 11.
 20. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu