BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazny Tadeusz
Title
Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem na przykładzie Krakowa
Danger of Road Traffic Safety While Parking on Case of Kraków
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (80), 2007, z. 134, s. 237-244
Keyword
Bezpieczeństwo w transporcie, Ruch drogowy, Parkingi
Transport safety, Road traffic, Car park
Note
, streszcz., summ., Zsfg.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Przedstawiono problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem jakie występują na parkingach i w innych miejscach ruchu drogowego w mieście. Przeprowadzono porównanie zmian zagrożeń pomiędzy rokiem 1997 i 2006.

Problems of road traffic safety related to parking appear not only at car parks but at any other places of city network. These dangers result because of definite, negative behavior of traffic participants, mainly drivers. One of them is improper reverse. The essential dangers are the cases of running-down a pedestrian on pavement while parking. Some problems of parking dangers and comparison of changes in dangers between years 1997 and 2006 have been presented in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu