BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryczka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000-2005
The Attractiveness of Kraków as a Tourist Destination and the Development of the Accommodation Base in the Years 2000-2005
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 788, s. 109-129, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Rozwój turystyki
Tourism, Touristic attractiveness, Tourism accommodation facilities, Tourism development
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykułu jest określenie zmian, które miały miejsce na rynku usług noclegowych w Krakowie w latach 2000-2005. Zanalizowano rozwój infrastruktury hotelowej. Przedstawiono zmiany w liczbie hoteli, schronisk, kwater prywatnych, itp., w kolejnych latach, jak również, w jakim stopniu istniejące bazy noclegowe zostały wykorzystane. Ponadto określono warunki rozwoju i tendencje w branży hotelarskiej w Krakowie.

The aim of this article is to define the changes that occurred on the accommodation services market in Kraków in the years 2000-2005. To this end, the author analyses the development of hotel infrastructure. She presents the change in number of hotels, hostels, lodgings, etc., in successive years as well as the extent to which the existing accommodation base was used. Furthermore, she identifies the development conditions and trends of the hotel industry in Kraków. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003. Raport końcowy. Małopolska Organizacja Turystyki, Kraków 2003.
 2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004. Raport końcowy, Małopolska Organizacja Turystyki, Kraków 2004.
 3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005. Raport końcowy, Małopolska Organizacja Turystyki, Kraków 2005.
 4. Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl, 22.11.2005.
 5. Chruścicki T., Stolot F., Muzea Krakowa, Arkady, Warszawa 1994.
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 7. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 9. Rożek M., Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, PWN, Warszawa-Kraków 1993.
 10. Schreiber M., Kongress und Tagunsmmanagement, Oldenbourg, München 2002.
 11. Turystyka w województwie małopolskim w latach 2000-2001. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny, Kraków 2002.
 12. Turystyka w województwie małopolskim w latach 2002-2003. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny, Kraków 2004.
 13. Turystyka w 2000 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
 14. Turystyka w 2001 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2002.
 15. Turystyka w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2003.
 16. Turystyka w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu