BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podolec Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Wałęga Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych
The Diversity of Expenditure on Health Care in Socio-Economic Groups of Households
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 790, s. 57-72, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Warunki życia ludności, Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia
Households, Household expenditures, People's living conditions, Health care protection, Expenditures on health care
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest poznanie prawidłowości w zakresie kształtowania się poziomu wydatków na ochronę zdrowia według grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów rodzinnych. Grupy społeczno-ekonomiczne ustalone są na podstawie głównych źródeł utrzymywania gospodarstwa domowego. Stwierdzenie, czy jest ono kryterium różnicującym w istotny sposób poziom wydatków na ochronę zdrowia, należy do podstawowych hipotez badawczych niniejszego opracowania. Ponadto w badaniu uwzględnione zostaną inne cechy gospodarstw domowych, których wpływ na kształtowanie się tej ważnej grupy wydatków powinno się określić. (fragment tekstu)

The aim of the article is to identify regularities in the area of household expenditure on health care. In the analysis, the authors use individual numerical data from the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office (GUS) in 2003. They focus on expenditure incurred on the purchase of medical and pharmaceutical products, medical appliances and equipment, medical services and alternative medicine, and also hospital and sanatorium services. The authors analyse households grouped according to many different socio-demographic factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych [1999], GUS, Warszawa.
  2. Podolec B. [2000], Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  3. Podolec B., Woźniak M., Zając K. [2003], Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  4. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 roku (w świetle wyników ankietowego badania warunków życia ludności), www.stat.gov.pl/dane_spol-gospo/warunki_zycia.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu