BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surdej Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Współzależność gospodarcza a narodowe państwo dobrobytu
Economic Interdependence and the National Welfare State
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 791, s. 31-53, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Otwartość gospodarcza, Zarządzanie państwem, Globalizacja gospodarki, Polityka gospodarcza państwa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Economic openness, State management, Economic globalization, State economic policy, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Abstract
Zanalizowano kwestię wpływu globalizacji gospodarczej na zdolność państwa do osiągania autonomicznie stanowionych celów. Analiza ta została przeprowadzona w trzech etapach. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia samodzielności w polityce gospodarczej, przedstawiono stan współczesnej gospodarczej globalizacji oraz mechanizmy, za pomocą których zewnętrzne otoczenie, inne państwa i zagraniczne podmioty mogą wpływać na decyzje danego państwa i jego wewnętrzne procesy gospodarcze i polityczne.

The author presents empirical indicators that serve to identify changes in the degree of economic interdependence and attempts to indicate the mechanisms by which economic interdependence influences choice in regard to welfare state policies. The analysis seeks to clarify the relative autonomy of social policies in a period of economic openness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Amsden A.H., Hikino T., The Bark Is Worse Than the Bite: New WTO Law and Late Industrialization, Annals AAPSS 2000, July.
 2. Baldwin R.E., Martin P., Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences, NBER Working Paper 1999, nr 6904.
 3. Braithwaite J., Drahos P., Global Business Regulations, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 4. Burtless G., Lawrence R.Z., Litan R.E., Shapiro R.J., Globaphobia: Confronting Fears about Open Trade, Brookings Institution Press, Washington 1998.
 5. Eichengreen B., Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hundred Years Ago?, „Brookings Trade Policy Forum” 1999.
 6. Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade?, red. J. Bhagwati, R.E. Hudec, MIT, Cambridge 1996.
 7. Frankel J.A., Globalization of the Economy, NBER Working Paper 2000, nr 7858.
 8. Hausler G., The Globalization of Finance, „Finance & Development” 2002, vol. 39, nr 1, March.
 9. Keohane R.O., Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States, „Journal of Common Market Studies” 2002, nr 4.
 10. Kindleberger Ch., Manias, Panics and Crashes, Wiley, New York 1996.
 11. Krasner S.D., Abiding Sovereignty, „International Political Science Review” 2001, vol. 22, nr 3.
 12. Masson P., Globalization: Facts and Figures, IMF Policy Discussion Paper 2001, October.
 13. Radaelli C, International Regulatory Competition: What does the Evidence Tell Us?, EUI Discussion Paper 2002, October.
 14. Reusse E., The Ills of Aid, Chicago University Press, Chicago 2002.
 15. Rose A., One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, „Economic Policy” 2000, vol. 30, April.
 16. Taylor M.A., International Capital Mobility in History: The Savings-Investment Relationship, NBER Working Paper 1996, nr 5743.
 17. Ziemecki J., Żukrowska K., Samodzielność gospodarcza w erze globalizacji. Kilka przyczynków analitycznych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu