BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kabat Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego
Towards a European Area of Higher Education
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 791, s. 55-85, bibliogr. 82 poz.
Keyword
System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Deklaracja bolońska
Educational system, Higher education, Education management, Bologna process
Note
summ.
Abstract
Starano się odpowiedzieć na pytanie o podstawowe uwarunkowania systemowe mające związek z wysiłkami tworzenia wspólnej europejskiej polityki edukacyjnej, która nie tylko wpisałaby się w postępujący proces integracji, ale także mogłaby się stać jednym z jej instrumentów. Prześledzono zmiany występujące w relacjach między szkolnictwem wyższym i zarządzającą nim społecznością w zachodnich krajach UE przez odniesienie ich do postanowień deklaracji bolońskiej oraz zapoczątkowanego przez nią procesu.

In accordance with European Union law, education lies within the remit of individual member states’ policies. However, the attitude of supranational institutions of the European Communities and currently the European Union to this issue suggests a growing interest and clear attempts to subordinate this important area of social and national life to great control from Brussels. Since the Maastricht Treaty, we have observed a step-by-step process of bringing member states together to cooperate on the drawing up of teaching standards to enable comparability of qualifications and diplomas, and thus professional qualifications, on the common EU labour market. Various measures and programmes implemented by the European Commission and other Community institutions are meant to help achieve this aim. They are mainly addressed at students and teachers, who can, by participating in these programmes, gain qualifications in any EU country. The ultimate aim is to create a model of higher education across all member states that which will enable the free flow of students and scholars on the European educational market. The authors discuss the evolution of Community measures in this regard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Academic Mobility in a Changing World, red. P. Blumenthal, Jessica Kingsley Publishers, London 1996.
 2. Academic Staff in Europe: Changing Contexts and Conditions, red. J. Enders, Greenwood Publishing Group, Westport, CT 2001.
 3. Adam S., A Pan-European Credit Accumulation Framework - Dream or Disaster?, „Higher Education Quarterly” 2001, vol. 55, nr 3, July.
 4. Addison J.T., Labor Policy in the EU: The New Emphasis on Education and Training under the Treaty of Amsterdam, „Journal of Labor Research” 2002, vol. 23 nr 2, Spring.
 5. Archer M.S., Social Origins of Educational Systems, Sage, London 1979.
 6. Bollag B., European Nations Seek Compatible Degrees, „The Chronicle of Higher Education”, 9 July 1999.
 7. The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education: An Explanation, Confederació de Confèrencies de Rectors de la UE i de l`Association of European Universities (CRE), Febrer del 2000, http://www.upf.edu/bolonya/obolonya/eees/document/instituc/1999/1999.htm.
 8. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982.
 9. Campbell C, Van der Wende M., International Initiatives and Trends in Quality Assurance for European Higher Education: Exploratory Trend Report, The European Network for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki 2000.
 10. Case 293/83, Gravier v. City of Liège, 1985 E.C.R. 593; Judgment of the Court of 13 February 1985 in Case 293/83 (Reference for a Preliminary Ruling Made by the Tribunal de Premiere Instance de Liege): F. Gravier v. City of Liege (Non-discrimination -Access to Vocational Training), „Official Journal” C 61, 09.03.1985.
 11. Chmielecka E., Kraśniewski A., Woźnicki J., Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 12. Clark B.R., Higher Education in International Perspective, University of California Press, Berkeley 1983.
 13. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions -Report on the Implementation of the Commission’s Action Plan for Skills and Mobility, COM(2002) 72 final/COM/2004/0066 final, Brussels, 6.02.2004.
 14. Communication from, the Commission, Towards a Europe of Knowledge, COM(97)563 final.
 15. Communication from the Commission: The New Generation of Community Education and Training Programmes after 2006, COM/2004/0156 final, Brussels 09.03.2004; Outlook Opinion of the Committee of the Regions on The Role of Universities in Local and Regional Development within the Context of a Europe of Knowledge, „Official Journal” C 73, 23.03.2004.
 16. Communication from the Commission: The Role of the Universities in the Europe of Knowledge, COM(2003) 58 final, Brussels, 05.02.2003.
 17. Conclusions of the Council and of the Ministers of Education Meeting within the Council on the Second European Community Action Programme (1982 to 1987) Concerning the Transition of Young People from Education to Adult and Working Life of 24 May 1988, ..Official Journal” C 177,06.07.1988.
 18. Council Conclusions of 20 December 1996 on a Strategy for Lifelong Learning, „Official Journal” C 7, 10.01.1997.
 19. Council Decision 86/365/EEC: of 24 July 1986 Adopting the Programme on Cooperation between Universities and Enterprises Regarding Training in the Field of Technology (Comett), „Official Journal” L 222,08.08.1986.
 20. Council Decision 87/327/EEC, Adopting the Erasmus Programme to Promote the Mobility of University Students, „Official Journal” J nr L 166, 25.06.1987.
 21. Council Decision 87/569/EEC of 1 December 1987 Concerning an Action Programme for the Vocational Training of Young People and Their Preparation for Adult and Working Life (Petra), „Official Journal” J nr L 346, 10.12.1987.
 22. Council Decision 88/348/EEC of 16 June 1988 Adopting an Action Programme for the Promotion of Youth Exchanges in the Community – ‘Youth for Europe’ Programme, „Official Journal” nr L 158, 25.06.1988.
 23. Council Decision 89/489/EEC of 28 July 1989 Establishing an Action Programme to Promote Foreign Language Competence in the European Community (Lingua), „Official Journal” nr L 239, 16.08.1989.
 24. Council Decision 89/663/EEC, „Official Journal” J nr L 395, 30.12.1989.
 25. Council Decision 90/233/EEC of 7 May 1990 Establishing a Trans-European Mobility Scheme for University Studies (Tempus), „Official Journal” L 131, 23.05.1990.
 26. Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the Education of the Children of Migrant Workers, „Official Journal” L 199, 06.08.1977.
 27. Council Resolution of 15 July 2003 on Social and Human Capital Building Social and Human Capital in the Knowledge Society: Learning, Work, Social Cohesion and Gender, „Official Journal”, C 175/02/2003.
 28. Currie J., Globalizing Practices and University Responses; European and Anglo-American Differences, Praeger, Westport 2003.
 29. De Wit H., Education and Globalization in Europe: Current Trends and Future Developments, „Frontiers” 1995, vol. 1, nr 1.
 30. De Wit K., Verhoeven J., The Higher Education Policy of the European Union: With or Against the Member States? [w:] Higher Education and the Nation State, red. J. Huisman, P.A.M. Maassen, G. Neave, Pergamon Press, Oxford 2001.
 31. Deklaracja Bolońska [w:] Minima programowe a programy kierunku studia europejskie w Polsce, red. K.A. Wojtaszczyk, Fundacja Europea, Warszawa 2004.
 32. Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on Cross-border Credit Transfers, „Official Journal” L 43, 14.02.1997.
 33. European Commission, Education and Culture, Realising the European Higher Education Area - Achieving the Goals, Conference of European Higher Education Ministers, Contribution of the European Commission, Bergen, 19-20 May 2005.
 34. European Council Conclusions, Lisbon, 23-24 March, 2000, Brussels 2000; Council Resolution of 15 June 2000 on Establishing a European Area of Research and Innovation, „Official Journal” C 205,19.07.2000.
 35. The European Higher Education Area - Achieving the Goals Communiquè of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005; http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf.
 36. Garcia Garrido J.L., The Bologna Declaration on the European Space for Education: An Explanation, European Universities Association, Geneva 1998.
 37. Główne kultury prawne współczesnego świata, red. W. Barbasiewicz, PWN, Warszawa 1995.
 38. Gonzales J., Wagenaar R., Quality and European Programme Design in Higher Education, „European Journal of Education” 2003, vol. 38, nr 3.
 39. Green Paper on the European Dimmension of Education, COM/93/457 final, Luxembourg 1993.
 40. Guibernau M., Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century, Polity Press, Cambridge 1996.
 41. Haug G., Visions of a European Future: Bologna and Beyond, CRE Association of European Universities at the 11th Annual EAIE Conference, Conferences of European Rectors, Maastricht 1999.
 42. Heidenheimer A.J., Disparate Ladders: Why School and University Policies Differ in Germany, Japan, and Switzerland, Transaction Books, New Brunswick-London 1997.
 43. Huisman J., Maassen P.A.M., Neave G., Higher Education and the Nation State, Oxford University Press, Oxford 2001.
 44. Jongbloed B., Maassen P.A.M., Neave G., From the Eye of the Storm: Higher Education’s Changing Institution, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999.
 45. Kamens D.H., Education and Democracy: A Comparative Institutional Analysis, „Sociology of Education” 1988, vol. 61, nr 2.
 46. Koppen J.K., Lunt I., Wulf C, Hedenigg S., Education in Europe: Cultures, Values, Institutions in Transition, Waxmann, Münster-New York 2002.
 47. Ku europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, Komunikat ze spotkania ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Praga 19 maja 2001 r. [w:] Minima programowe a programy kierunku studia europejskie w Polsce, red. K.A. Wojtaszczyk, Fundacja Europea, Warszawa 2004.
 48. Learning for Active Citizenship, Foreword by Edith Cresson, Learning for Active Citizenship: A Significant Challenge in Building a Europe of Knowledge, European Commission, Brussels 1998.
 49. Lenaerts K., Education in European Community Law after Maastricht, „Common Market Law Review” 1994, vol. 31.
 50. Lobkowicz N., Man, Pursuit of Truth, and the University [w:] The Western University on Trial, red. J.W. Chapman, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1983.
 51. Masschelein J., Maarten S., An Adequate Education in a Globalised World?, „Journal of Philosophy of Education” 2002, vol. 36, nr 4.
 52. Mohr B., Europe as an Educational Community, „European Education” 1998, vol. 30, nr3,Fall.
 53. National Policies for the Internationalisation of Higher Education in Europe, red. T. Kälvermark, M. Van der Wende, Högskole Verket, Stockholm 1997.
 54. Neave G., Abiding Issues, Changing Perspectives: Visions of the University across a Half Century, International Association of Universities, Paris 2000.
 55. Neave G., The EEC and Education, Trentham Books, Stoke-on-Trent 1984.
 56. Neave G., Van Vught F.A., Government and Higher Education Relationships across Three Continents: The Winds of Change, Oxford University Press, Oxford 1994.
 57. Nihoul P., Le minerval réclamé aux étudiants communitaires, „Journal des Tribunaux” 1994.
 58. Palayret J.M., A University for Europe, Prehistory of the European University Institute in Florence (1948-1976), Presidency of the Council of Ministers, Dept of Information and Publishing, Rome 1996.
 59. Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Komunikat konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Berlin 19 września 2003 r. [w:] Minima programowe a programy kierunku studia europejskie w Polsce, red. A. Wojtaszczyk, Fundacja Europea, Warszawa 2004.
 60. Reichert S., Tauch C., Trends 2003. Progress Towards the European Higher Education Area Bologna Four Years after: Steps Toward Sustainable Reform of Higher Education in Europe, European Commission, Brussels 2003.
 61. Report from the Commission: The Concrete Future Objectives of Education Systems, COM(2001) 59 final, Brussels, 31.01.2001.
 62. Report on European Institutions. Presented by the Committee of Three to the European Council (October 1979), Council of the European Communities, Brussels 1980.
 63. Resolution of the Council and of the Ministers of Education, Meeting within the Council, of 9 February 1976 Comprising an Action Programme in the Field of Education, „Official Journal” C 38, 19.02.1976.
 64. Resolution of the Council and of the Ministers of Education, Meeting within the Council, of 13 December 1976 Concerning Measures to Be Taken to Improve the Preparation of Young People for Work and to Facilitate Their Transition from Education to Working Life, „Official Journal” 1976 C 308/1.
 65. Resolution of the Council and the Ministers for Education, Meeting within the Council, of 19 September 1983 on Measures Relating to the Introduction of New Information Technology in Education, „Official Journal” C 256,24.09.1983.
 66. Resolution of the Council and the Ministers of Education Meeting within the Council on the European Dimension in Education of 24 May 1988, „Official Journal” C 177, 06.07.1988.
 67. Resolution on the Information Society, Culture and Education, „Official Journal” C 115, 14.04.1997.
 68. Rudnicki Z., Zachodnie wzorce studiów nad integracją europejską [w:] Studia europejskie i informacja europejska, red. J. Mikułowski Pomorski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 69. Rüegg W., Division et unité de l’Europe: le rôle des universités, „Relations Internationales” 1993, nr 73.
 70. Ryba R., Aspects of Tradition and Change in Modern European Schooling, University of Ghent, Ghent 1994.
 71. Salamanca 2001: Shaping Our Own Future in the European Higher Education Area, Convention of European Higher Education Institutions, Salamanca, 29-30 March 2001.
 72. Schwarz S., Westerheijden D.F., Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area, Kluwer Academic, Dordrecht-London 2004.
 73. The Sociology of Educational Expansion, red. M.S. Archer, Sage, Beverly Hills-London 1982.
 74. Teichler U., The Changing Roles of University and Non-university Sectors of Higher Education in Europe, „European Review” 1998, vol. 6.
 75. Treaty Establishing the European Community (Amsterdam Consolidated Version) Part Three: Community policies Title VIII: Employment Article 127, „Official Journal” C 340, 10.11.1997.
 76. Treaty Establishing the European Community Title VIII: Social Policy Education Vocational Training and Youth Chapter 3: Education Vocational Training and Youth Article 126 Codified Version of the Treaty Establishing the European Community, „Official Journal” C 224, 31.08.1992.
 77. Volker T., Living in Europe, Working for Europe: An Overview of the European Union’s Education Programs, „European Education” 1998, vol. 30, nr 3, Fall.
 78. Volker T., Reform of EU Education Policy: New Programs to Provide Greater Mobility, „European Education” 1998, vol. 30, nr 3, Fall.
 79. Wächter B., The Bologna Process: Developments and Prospects, „European Journal of Education” 2007, vol. 39, nr 3.
 80. White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning Society, COM/95/0590 Final; Opinion of the Economic and Social Committee on the `White Paper on Education and Training Teaching and Learning: Towards the Learning Society' „Official Journal” C 295, 07.10.1996.
 81. White Paper on Education and Training – ‘Teaching and Learning - Towards the Learning Society’, COM/95/0590 Final; Resolution on the Commission’s White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning Society (COM(95)0590 C4-0597/95) „Official Journal” C 115,14.04.1997.
 82. Winks R.W., Government and the University in the United States [w:] The Western University on Trial, red. J.W. Chapman, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1983.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu