BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabat Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej
Europeanisation and Globalisation as Processes Determining European Integration Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 791, s. 87-99, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Globalizacja, Współpraca międzynarodowa, Strategia integracyjna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Państwa członkowskie
Globalization, International cooperation, Integration strategy, Economic and political integration of Europe, Member states
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska, jako najbardziej rozwinięty wzorzec ugrupowania integracyjnego skłania do refleksji nad międzynarodowymi uwarunkowaniami tego fenomenu. Przedstawiono powiązania i oddziaływania międzynarodowe, na których charakter wpływa z jednej strony europeizacja, a z drugiej globalizacja. Procesy te współistnieją wzajemnie się przenikając i wpływając na siebie. Określono związek pomiędzy globalizacją i europeizacją oraz jego konsekwencje dla europejskiej integracji gospodarczej i politycznej, a także rozwoju strategii regulowanych przez państwa członkowskie.

The European Union, as the most advanced example of an integrated grouping, constitutes the starting point for the author’s discussion of the international determinants of this phenomenon. In her deliberations on European integration, the author moves beyond a narrow framework of analysis - restricted to relations between member states and Community institutions - to a broader perspective encompassing international links and interactions, characterised by, on the one hand, the Europeanisation, and, on the other, the globalisation, of processes that co-exist, overlap, and influence each other. Furthermore, the author attempts to define the relationship between globalisation and Europeanisation and its implications for European economic and political integration and the development of adjustment strategies by member states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bache I., Multilevel Governance and European Union Regional Policy [w:] Multilevel Governance, red. I. Bache, M. Flinders, Oxford University Press, Oxford 2005.
 2. Beck U., Politik der Globalisierung, Suhrkamp, Franfurt am Main 1998.
 3. Borneman J., Fowler N., Europeanization, „Annual Review of Anthropology” 1997, vol.26.
 4. Brand U., Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung, Westphälischen Dampfoot, Münster 2000.
 5. Dawson Ch., Tworzenie się Europy, PAX, Warszawa 2000.
 6. Encyclopedia of the European Union, red. D. Dinan, Macmillan, London 2000.
 7. European Union Politics, red. M. Cini, Oxford University Press, Oxford 2003.
 8. Field H., A Cause of Conflict? The Implications of Decision-making Changes for the EU's Eastwards Enlargement, „Journal of International Relations and Development” 2001, vol. 4, nr 1.
 9. Held D., Goldblatt D., McGrew A., Perraton J., Global Transformations: Politics, Economy and Culture, Blackwell Publishers, Oxford 1999.
 10. Hennis M., Europeanization and Globalization: The Missing Link, „Journal of Common Market Studies” 2001, vol. 39, nr 5.
 11. Hix S., The Political System of the European Union, Macmillan, London 1999.
 12. Jacobson H.K., International Institutions and System Transformations, „Annual Revue of Political Science” 2000, vol. 3.
 13. Manners I., Between Europeanization and Globalisation: The European Union as a Problem or Solution, UACES Conference, University Association for Contemporary European Studies, Budapest, 6-8 April 2000.
 14. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 15. Olsen J.P, The Many Faces of Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, vol.40, nr 5.
 16. Pollack M.A., Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, „Annual Revue of Political Science” 2005, vol. 8.
 17. Pomian K„ Europa i jej narody, PIW, Warszawa 1992.
 18. Rosamond B., Europeanization and Discourses of Globalisation: Narratives of External Structural Context in the European Commission, ISA Conference, University Association for Contemporary European Studies, Los Angeles, 1-17 March 2000.
 19. Rosamond B., Theories of European Integration, Macmillan, London 2000.
 20. Senghaas D., Von Europa lernen. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1999.
 21. Shore C, Building Europe. The Cultural Politics of European Integration, Routlege, London-New York 2000.
 22. Svetličič M., Globalisation: Neither Hell nor Paradise, „Journal of International Relations and Development” 2000, vol. 3, nr 4, December.
 23. Wallace H., Europeanisation and Globalisation: Complementary or Contradictory Trends?, „New Political Economy” 2000, vol. 5, nr 3.
 24. Wallace H., Studying Contemporary Europe, „British Journal of Politics and International Relations” 2000, vol. 2, nr 1, April.
 25. Weiler J.H.H., The Constitution of Europe. Do the New Clothes Have an Emperor?, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 26. Zürn M., Regieren jenseits des Nationalstaates: Globalisierung und Denationalisierung als Chance, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu