BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Bożena
Title
Działalność instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju Podkarpacia
The Activity of Non-Governmental Institutions Towards the Development of Podkarpacie Region
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 118-127
Keyword
Rozwój regionalny, Organizacje pozarządowe, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Regional development, Non-governmental organisation, Institutional support of entrepreneurship, Local entrepreneurship
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Artykuł analizuje działalność instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju regionu i wyrównywania nierówności w jego obrębie. Autorka omawia w szczególności działalność agencji regionalnych, izb i stowarzyszeń gospodarczych oraz ośrodków wspierania przedsiębiorczości.

The article analyses the non-governmental organizations' activity towards the development of Podkarpacie region and the reduction of disparities within its limits. The author discusses, in particular, the activity of regional agencies, chambers and economic associations as well as the entrepreneurship support centers. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyny Statystyczne woj. Podkarpackiego za lata 1999-2002.
  2. Regiony Polski: województwo podkarpackie - druga edycja, praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Profile Regionalne Nr 9, Gdańsk-Warszawa 2000, s. 74.
  3. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2002, s. 32.
  4. www.cwb.com.pl - Centrum Wspierania Biznesu.
  5. www.karpaty.com.pl - Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.w Mielcu.
  6. www.pig.com.pl - Podkarpacka Izba Gospodarcza.
  7. www.podkarpacie.com.pl - Podkarpacki Serwis Gospodarczy.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu