BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kot Stanisław Maciej (Wydział Zarządzania)
Title
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu
The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 161-179, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nierówności społeczno-gospodarcze, Dobrobyt, Ubóstwo, Mierniki statystyczne
Social-economics inequality, Prosperity, Poverty, Statistical indicators
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, jak pewne rozstrzygnięcia metodologiczne wpływają na pomiar nierówności, dobrobytu i ubóstwa. W szczególności przedstawiono wpływ założeń dotyczących statystycznej miary zasobności gospodarstw domowych (dochody lub wydatki), sposobu ważenia obserwacji, wyboru skali ekwiwalentności i poziomu awersji do nierówności.

The aim of the paper was to investigate how some methodological assumptions influence the measurement of inequality, poverty and welfare. The following assumption were checked: the statistical measure of household resources (income or expenditures), the weighting of observations, the equivalence scale, and inequality aversion. The empirical verification of those assumptions was performed using statistical data from household budget surveys for Poland 1993 and 1999. It was turned out that the data in the form of expenditures provided more consistent results than incomes for Poland. Moreover, the choice of equivalence scale was more important for the estimation of the level of inequality and poverty than for intertemporal changes of those features. On the other hand, the equivalence scale and inequality aversion was decisive for the measurement of welfare and its changes over time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkinson A. B., On the Measurement of Inequality, Journal of Economic Theory, Vol. 2, 1970.
 2. Atkinson A. B., Rainwater L., Smeeding T., Income Distribution in OECD Countries, OECD, Paris 1995.
 3. Buhmann B., Rainwater L., Schmaus G., Smeeding T., Equivalence Scales, Well-Being, Inequality, and Poverty: Sensitivity Estimates Across ten Countries Using the Luxembourg Income Study (LIS) Database. Review of Income and Wealth, Vol. 34, 1988.
 4. Danziger S., Taussig M. K., The Income Unit and the Anatomy of Income Distribution, Review of Income and Wealth, Series 25, 1979.
 5. De Vos K., Zaidi M. A., Trend Analysis of Poverty in Belgium 1978/79-1987/88. Report submitted to Eurostat, Department of Economic Sociology and Psychology, Erasmus University, Rotterdam, and the Economic Institute, Tilburg 1994.
 6. Foster J. E., Greer J., Thornbecke E., A class of Decomposable Poverty Measures, "Econometrica", Vol. 52, 1984, No. 3.
 7. Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.
 8. Hagenaars A., de Vos K., Zaidi A., Patterns of Poverty in Europe, [w:] Jenkins S. P., Kapteyn A., Van Praag B. M. S., The Distribution of Welfare and Houshold Production, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1998.
 9. Kot S. M., The estimation of the social welfare functions, inequality aversion, and equivalence scales, International workshop: 'Income Distribution and Welfare', University Bocconi, Milano May 30lh June lst, 2002.
 10. Kurowski P., Minimum socjalne i minimum egzystencji, "Polityka Społeczna" nr 3, 2001.
 11. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 12. Sen. A. K., On Economic Inequality, Claredon Press, Oxford 1973.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu