BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Romuald, Leśniewski Michał Adam
Title
Internacjonalizacja działań marketingowych przedsiębiorstwa
Internationalization of Firm's Marketing Activities
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 111-117
Keyword
Marketing międzynarodowy, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe strategie marketingowe
International marketing, Multinational enterprise, Enterprise environment, International marketing strategies
Abstract
W artykule rozważono rolę marketingu w strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Omówiono czynniki otoczenia międzynarodowego i czynniki otoczenia rynku zagranicznego mające wpływ na decyzje przedsiębiorstwa.

Marketing and its role in the company's internationalization strategy has been considered. Factors of both international as well as foreign market environment were discussed in terms of their impact on company's decisions. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s.145.
  2. Geuns O. van, Marketing międzynarodowy i handel zagraniczny, Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin 1993, s.12.
  3. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1998, s. 12.
  4. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 1999, s. 55.
  5. Kotler Ph., O marketingu - Jak kreować i opanować rynki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.
  6. Rymarczyk J., red., Organizacja i technika handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2000, s.112.
  7. Sznader A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu