BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Wiesław Tadeusz
Title
Kapitalizm peryferyjny a specyfika nierówności w Polsce
Peripheric Capitalism and Specific Forms of Inequalities in Poland
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 291-298, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitalizm, Ustrój kapitalistyczny, Nierówności społeczne, Wzrost gospodarczy, Ocena procesu transformacji
Capitalism, Capitalist system, Social inequality, Economic growth, Evaluation of the transformation process
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono relacje pomiędzy kapitalizmem peryferyjnym, a stanem struktury społecznej, który jest wynikiem działania mechanizmów tworzących nierówności społeczne. Polska okresu transformacji jest najlepszym przykładem zachodzenia tej relacji i krajem, w którym nierówności bardzo szybko się pogłębiają. Powstające nierówności hamują możliwość wzrostu gospodarczego.

This paper considers the relationships among peripheric capitalism and specific forms of inequalities in society of transition. Peripheric capitalism in Poland is an feet of fault process of transition (peripheric fordism, industrial conflict among traditional workers and new bureaucratic power, fault privatization, corruption, nepotism, lack of social justice). Inequalities paralyses modernization and possibilities of economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Danecki J. (red.), Insights to maldevelopment, Wydawnictwo LIW, Warszawa 1996.
  2. Kozyr-Kowalski S., Klasy, stany, quasi-klasy i podklasy społeczeństwa. Zjazd Socjologów Polskich, Lublin 1994.
  3. Lipietz A., Idees fausses et questions ouvertes sur l'apres fordisme. Lake Arrowhead 1991 (materiały konferencyjne).
  4. Popławski T., Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie, Wyd. FEŚ i ZN, Białystok 1997.
  5. Skarga B., Comte, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu