BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piech Krzysztof
Title
Wprowadzenie do heurystyki
Introduction to Heuristics
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 83-98, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Narodowy system innowacji, Heurystyka, Metody heurystyczne, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
National innovation system, Heuristics, Heuristics methods, Creative solving problems, Knowledge-based economy
Abstract
Artykuł przedstawia pojęcia składające się na heurystykę i pola jej zastosowań. Heurystyka znajduje najwięcej zastosowań w technice i naukach ścisłych. Znana jest również w naukach o zarządzaniu. Jej rozwijanie, zdaniem autora, powinno być jednym z elementów narodowych systemów innowacji. Heurystyka powinna znajdować zastosowania także w innych filarach gospodarki opartej na wiedzy: teleinformatyce, rozwoju kapitału ludzkiego, w tym kształceniu administracji publicznej.

The article presents terminology constituting heuristics and discusses fields of its applications including technology, sciences, management to name but a few. Its development, according to the author, should be an ingredient of national innovation systems, and should also be used in other sectors of knowledge-based economy such as tele-information, human capital development including public administration training. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, wyd. II, Warszawa 1990.
 2. Antoszkiewicz J. D., Antoszkiewicz E. A., Piech K., Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej, referat na Sesję Naukowo-Metodyczną Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Kraków, 12-14 października 2001.
 3. Brockhaus Enzyklopädie, F. A. Brockhaus, Mannheim 1989.
 4. Bromme R., Hömberg E., Psychologie und Heuristik. Probleme der systematischen Effektivierung vor Erkenntnisprozessen, Dr. Dietrich Steinkopf Verlag, Darmstadt 1977.
 5. Gasparski W., Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie działań, PWN, Warszawa 1978.
 6. Geradin L., Analiza morfologiczna - metoda twórczości w: J. Bright, M. Schoeman, red., Prognozowanie w technice, WNT, Warszawa 1978.
 7. Glatfeld M., Heuristik als didaktische-methodische Aufgabe, w: M. Glatfeld, red., Finden, Erfinden, Lernen - zum Umgang mit Mathematik unter heuristischem Aspekt, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Mein [i in.] 1990.
 8. Góralski A., Twórcze rozwiązywanie problemów, Zbiór 1-4, wyd. II, PWN, Warszawa 1989.
 9. Hartman J., Heurystyka filozoficzna, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997.
 10. Jedynak S., red., Mała encyklopedia filozofii, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 11. Kaufmann A.,. Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
 12. Kupisiewicz Cz.., Podstawy dydaktyki ogólnej, Oficyna Wydawnicza BGW, wyd. X, Warszawa 1994.
 13. Lehman G., Die Vermittlung heuristischer Strategien im Mathematikunterricht w: M. Glatfeld, red., Finden, Erfinden, Lernen - zum Umgang mit Mathematik unter heuristischem Aspekt, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Mein [i in.] 1990.
 14. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 15. Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Pracownia Wydawnicza, wyd. II, Olsztyn 1992.
 16. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995.
 17. Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, wyd. II, Warszawa 1981.
 18. Puszkin B., Heurystyka, Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 19. Sikora A., Siedmiu greckich filozofów, KAW, Warszawa 1983.
 20. Szapiro T., Co decyduje o decyzji?, PWN, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu