BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kantowicz-Gdańska Monika, Szulowski Dominik
Title
Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald's Polska)
A strategy for strengthening employer brand and image (McDonalds's Polska)
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 67-74
Keyword
Pracodawcy, Marka przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Wizerunek pracodawcy
Employers, Enterprise's brand, Strategic management, Employer branding
Note
streszcz.
Company
McDonald's
Abstract
Opracowanie prezentuje strategię działań McDonald's zmierzającą do umocnienia marki i wizerunku tej firmy jako pracodawcy. Omówione zostały wyzwania organizacji w obszarze employer branding, kluczowe założenia strategii, a także proces jej planowania i wdrażania. Niektóre z rozwiązań opisanych w materiale można traktować jako wzorcowe, niektóre z nich mają charakter nowatorski - mogą stać się dobrą praktyką dla innych organizacji chcących odnosić sukcesy we wzmacnianiu swojego wizerunku pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

This paper presents McDonald's action strategy aimed at strengthening the brand as well as the image of the company as an employer. The discussion looks at organizational challenges in the area of employer branding and key strategy assumptions as well as the process of planning and implementation. Some of the solutions described in this material may be treated as models, some are innovative in character and may come to be viewed as best practice for other organizations hoping to be successful in strengthening their image as an employer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu