BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiewicz Stanisława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Jeszcze raz o konstrukcji i analizie przestrzennych modeli ekonometrycznych produktu krajowego brutto według województw Polski w latach 1999-2003
One More Issue on Construction and Analysis of Spatial Econometric Models of Gross Domestic Product in Polish Voivodships between 1999 and 2003
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (20), 2008, nr 1195, s. 9-15, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Ekonometria, Modele ekonometryczne, Analiza ekonometryczna, Produkt krajowy brutto (PKB)
Econometrics, Econometric models, Econometric analysis, Gross domestic product (GDP)
Note
summ.
Abstract
Omówiono jaki wpływ ma wartość PKB poszczególnych województw na ich mieszkańców. Zanalizowano dane z lat 1999-2003. Zmiennymi były wartość inwestycji w cenach bieżących na 1 mieszkańca, wartość środków trwałych w cenach bieżących na 1 mieszkańca oraz wskaźnik urbanizacji województwa. Do badań wykorzystano liniowe modele ekonometryczne, które zostały opracowane i skonstruowane przez autorkę.

The article discusses, what does Gross Domestic Product per capita in voivodship depend on. The main explanatory variable was the value of investment in current prices per capita and the additional variable was the urbanization index in % of total population in the voivodship. The author of the article suggested the procedure "gradual" construction of linear econometric model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz S., Ekonometria z przymrużeniem oka, AE, Wrocław 2005.
  2. Bartosiewicz S., Konstrukcja i analiza przestrzennych modeli ekonometrycznych produktu krajowego brutto według województw Polski w latach 1999-2002, [w:] Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku, "Księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin Profesora Kazimierza Zająca", AE, Kraków 2006.
  3. Falewicz J., Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do mikroekonomii, PWN, Warszawa 1963.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu