BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Krzysztof R.
Title
Media a Public Relations
The media and Public Relations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 97-102, wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Badania sondażowe, Public relations, Etyka zawodowa, Media
Survey research, Public relations, Professional ethics, Media
Note
streszcz.
Abstract
Tekst prezentuje założenia i wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w 2008 na temat etycznych aspektów pracy w Public Relations, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z mediami. (abstrakt oryginalny)

This text presents the assumptions and results of poll-based research conducted in 2008 on the ethical aspects of work in public relations, with special stress on relations with the media. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bauer Z., Chudziński E., red. (2000), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków.
  2. Black S. (1999), Public Relations, ABC, Warszawa.
  3. Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa - Kraków.
  4. Ociepka B., red. (2005), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  5. Pleszczyński J. (2007), Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa.
  6. Sorlin P. (2001), Mass media, Astrum, Wrocław.
  7. Wojcik K. (2005), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu